Nieuws

De ziektekosten verzekeraars hebben besloten, mede in het licht van het Integraal Zorgakkoord en het meest recente onderzoek van Berenschot naar de nachtzorg, dat men de ongeplande nachtzorg als systeemfunctie in de wijkverpleging erkent en dat men deze zorg in elke HAP-regio als systeemfunctie gelijkgericht...

Het aantal thuiszorgorganisaties dat gebruikmaakt van de rekentool voor ongeplande thuiszorg is in een jaar tijd gestegen tot 137. Volgens Coöperatie Thuis & Veilig, de maker van de rekentool, is dat een toename van 40 procent. Bij de landelijke Coöperatie Thuis & Veilig zijn circa twintig grote regionale...

Binnen de Wijkverpleging zijn er uitdagingen in de financiering van bepaalde zorgdiensten. Dat geldt vooral voor de zorgdiensten die de algehele zorginfrastructuur betreffen. Een aantal grotere thuiszorgaanbieders zorgen dat deze systeemfuncties functioneren, echter zij maken kosten die niet vergoed worden waardoor ze onder grote financiële...

Het aantal valongevallen bij ouderen is opnieuw gestegen. Dat meldt VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht na een val in of om het huis. Van hen hebben 79.900 mensen ernstig letsel opgelopen en...

Zorgaanbieders gaan de onplanbare nachtzorg in 2020 beter coördineren in een gezamenlijk wijkteam. Wel zijn er nog knelpunten rond btw-vrijstelling, mededinging, AVG en strengere toelatingscriteria voor nauwere samenwerking in de wijkverpleging. Dat staat in het conceptplan ‘Samen op weg naar een toekomstbestendige wijkverpleging’. Minister Hugo de...