Rekentool ongeplande thuiszorg wint aan populariteit

Rekentool ongeplande thuiszorg wint aan populariteit

Het aantal thuiszorgorganisaties dat gebruikmaakt van de rekentool voor ongeplande thuiszorg is in een jaar tijd gestegen tot 137. Volgens Coöperatie Thuis & Veilig, de maker van de rekentool, is dat een toename van 40 procent.

Bij de landelijke Coöperatie Thuis & Veilig zijn circa twintig grote regionale aanbieders van wijkverpleging aangesloten. Het zijn deze grote aanbieders die in de praktijk vaak voor de ongeplande avond-, nacht- en weekendzorg opdraaien.

Ongeplande thuiszorg

Via de Coöperatie Thuis & Veilig streven ze naar een kostendekkende vergoeding en een betere organisatie op regionaal niveau voor zogeheten ‘systeemfuncties’. Daarbij gaat het om ongeplande avond- nacht- en weekendzorg (ANW), specialistische wijkverpleging en coördinatiefuncties, zoals preventie in de wijk. Het zijn functies die voor een regionale zorgstructuur van vitaal belang zijn. Alleen een klein aantal grote aanbieders is in staat om deze uit te voeren. Vaak doen ze dat ook voor andere zorgaanbieders. De rekentool, die een jaar in gebruik is, maakt de kosten voor deze systeemfuncties voor aanbieders en zorgverzekeraars op een objectieve wijze inzichtelijk.

Rekentool Coöperatie Thuis & Veilig

De rekentool wordt aanzienlijk meer gebruikt  dan van te voren ingeschat, zegt Coöperatie-directeur Paul Janssen. “En dat wijst erop dat aanbieders en zorgverzekeraars steeds beter met elkaar in gesprek komen over de inkoop/verkoop van deze specifieke vormen van wijkverpleging. Op zich logisch omdat twee jaar geleden op voorzet van de NZa hierover ook afspraken zijn gemaakt. Zeker met de komst van het integraal zorgakkoord neemt de urgentie toe om hierover sluitende afspraken te maken, omdat het voorziet in de invulling van zorginfrastructuur in een regio”.

Rekentool is gratis

De Coöperatie Thuis & Veilig stelt de rekentool vrij beschikbaar voor alle geïnteresseerden. In de laatste update zijn de nieuwe cao-afspraken opgenomen. Nieuw is ook de specifieke toelichting bij alle calculatie-onderdelen. Om inhoudelijk ook kennis uit te wisselen is de Coöperatie Thuis & Veilig recent gestart met drie kennistafels voor de ledenorganisaties over onplanbare ANW-zorg, technische teams en de acute-zorgketen.

Bron: Skipr

Geen reactie's

Geef een reactie