Kennisbank

Juridische opzet van een samenwerking in de ongeplande acute zorg

Als de relevantie van een gemeenschappelijke aanpak in een regio vast staat en voor de desbetreffende organisaties duidelijk is welke personele, kwalitatieve en bedrijfseconomische voordelen behaald kunnen worden, speelt de keuze in welke vorm de samenwerking in de ongeplande acute zorg gegoten wordt.

Grofweg zijn er drie keuzen:

  1. Uitbesteden en aansluiten bij initiatieven die er al zijn en waarbij de samenwerkingspartners zich voegen naar de structuren die bij de bestaande oplossingen beschikbaar zijn of gewoon samenwerken.
  2. Het inrichten van een nieuwe juridische entiteit, bijvoorbeeld een coöperatie, stichting of bv. Aan deze alle vormen zijn voor- en nadelen verbonden. Het hangt mede af van de visie van de bestuurders op de toekomst en de gelijkwaardigheid van de samenwerkende organisaties. Ook speelt het BTW vraagstuk een rol. Voorkomen moet worden dat het hierdoor duurder gaat worden. Waizers weet op welke wijze je dit kan voorkomen.
  3. Het detacheren van medewerkers (structurele uitleen) naar een van de organisaties waar vanuit de ongeplande acute zorg wordt uitgevoerd. Hier ontstaat dan een opdrachtgever/aannemer relatie en tegelijkertijd ook een rol waarbij eigen medewerkers onderdeel uitmaken van het uitvoerende proces.

Welke van de mogelijkheden het beste aansluiten is natuurlijk afhankelijke van ambities, feitelijke situatie en de mate waarin er vertrouwen is tussen de partners. De juridische implicaties en risico’s en de transitiekosten van de verschillende oplossingen spelen een rol.

Waizers heeft keuzes omtrent samenwerkingsvormen begeleid en de juiste vorm bij de juiste situatie gebracht. Van belang is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, zodat iedereen dezelfde verwachtingen heeft ten aanzien van het uiteindelijke resultaat.