Kennisbank

Ongepland 24 uurs zorg organiseren

Om een organisatie in te richten die gedurende 24 uur zorg kan leveren, moet er in veel geregeld worden. Omdat het een beschikbaarheidsdienst betreft, is de productiviteit laag en kan een hoger volume van cliënten een oplossing bieden. Dit is de reden dat er in de regio samengewerkt moet worden met collega’s.

Acute 24 uurs thuiszorg: van ochtend tot nacht

24 uurs thuiszorg betekent zorg van ochtend tot nacht. Ieder moment van dag heeft weer een eigen vorm van zorg.

  • Overdag: op dit moment van de dag zijn er het minste problemen. De zorg overdag wordt echter ook altijd planmatig uitgevoerd. Het is dan mogelijk om onplanbare acute zorg bij de mensen onder te brengen die overdag werkzaam zijn. Dit heeft zowel voor- als nadelen:
    • Voordeel is dat deze medewerkers vaak bekend zijn met de casuïstiek van de cliënt en daar beter op in kunnen spelen en bovendien ook vaak in de buurt zijn.
    • Nadeel is dat acute zorg het planbare werkproces verstoort. Ook legt het spanning in het verlenen van zorg aan cliënten en daarmee de relatie tussen zorgmedewerker en cliënt. Door steeds de telefoon te moeten beantwoorden en direct te moeten acteren op een ongeplande zorgvraag, moeten planningen worden omgegooid. Hierdoor krijgt de cliënt die op dat moment wordt verzorgd minder aandacht en wordt de organisatie verstoord.
  • ‘s Avonds wordt de onplanbare acute zorg in het werk van een team van planbare zorg geïntegreerd. Soms wordt het ook binnen een apart team ondergebracht, die er dan taken bij krijgt. Bij beide oplossingen ontstaat er spanning in het werk van de uitvoerende zorgverleners.
  • ‘s Nachts spelen de competenties van de zorgverleners een grote rol. In de nacht is er vaak beperkte kennis en capaciteit beschikbaar en de beschikbare mensen komen uit een vast gepland systeem of worden naast de staande organisatie neergezet.

Neem contact met ons op

Acute onplanbare 24 uurs zorg in de praktijk

Acute onplanbare 24 uurs zorg wordt vaak op bovenstaande manier georganiseerd. Mocht er wel een team opgesteld zijn voor ongeplande acute zorg dan worden er vaak toch andere taken ingepland bij dit team, omdat dit team toch altijd beschikbaar is. Dit vraagt erg veel van de medewerkers omdat zij in veel onverwachte situaties terechtkomen. Ze krijgen veel verschillende soorten vragen en moeten zeer autonoom handelen in onbekende omgevingen.

Acute zorg: een aparte discipline in de zorg

Ongeplande zorg vraagt om andere disciplines en wij zijn dan ook van mening dat dit niet kan worden ondergebracht bij teams die gepland werk verrichten. Acute zorg is een aparte discipline en dit moet dan ook op een andere manier georganiseerd worden. Ook benieuwd hoe de organisatie van ongeplande acute zorg in uw instelling beter kan? Neem dan contact met ons op.