Kennisbank

Zorg medewerkers in de ongeplande zorg

Om de ongeplande zorg op een goede wijze uit te kunnen voeren, zijn er natuurlijk competente zorg medewerkers nodig. Juist in een tijd waarin er schaarste is aan goede verpleegkundigen en verzorgenden geldt nog meer “de juiste persoon op de juiste plaats”. De vraag is of het uitvoeren van ongeplande zorg een ander soort competentie vraagt van medewerkers, dan degene die bijvoorbeeld in een intramurale context werkzaam zijn of geplande zorg uitvoeren. Naar het idee van Waizers is dit wel het geval. Medewerkers die ongeplande zorg uitvoeren hebben te maken met een ongestructureerde werkdag. Dat moet je leuk vinden! Onze ervaring is dat niet iedereen dit als een uitdaging ziet en kan waarderen. Daarnaast wisselt de dag zich af van zeer stressvol (ernstig zieke cliënt), tot ontspannen. Ook verwachten we van de medewerkers dat zij alleen en onbevangen naar adressen toe gaan waar zij nooit eerder zijn geweest. In die situaties moet een goede anamnese worden gemaakt en gehandeld. Tussendoor verwachten we dat zij de processtappen vastleggen, overleg voeren met collega’s en afhankelijk wat nodig is, artsen of verpleegkundigen inschakelen. Bovendien dienen zij correct te reageren op een volgende oproep en tenslotte geen ongelukken maken in het verkeer. Wij denken dat deze situaties andere competenties vragen van zorg medewerkers, dan van de zorgmedewerkers die binnen een planmatige structuur werkzaam zijn. Het is een andere discipline.

Waizers helpt bij het opstellen van de competentieprofielen en het organiseren van dit werk. Wij brengen de capaciteit zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau in kaart, waardoor het werk goed uitgevoerd kan worden zonder dat er sprake is van leegloop uren of een overspannen situatie.