Advies aan minister definieer systeemfuncties in de extramurale zorg

Advies aan minister definieer systeemfuncties in de extramurale zorg

Recentelijk heeft de NZA haar concept advies geformuleerd voor de financiering van de extramurale zorg aan de minister. In een bijeenkomst van de Coöperatie Thuis en Veilig is dit gepresenteerd. Men definieert systeemfuncties als een regionale organisatievorm en dus niet als een individuele zorgfunctie, die door een zorgaanbieder wordt geleverd.

Onder deze functies vallen onder meer de organisatie van de ongeplande zorg gedurende de ANW uren, de organisatie van Specialistische/verpleegtechnische teams en allerlei activiteiten in het kader van preventie.

De NZA constateert dat er grote verschillen zijn in de manier waarop zorgaanbieders en zorgverzekeraars systeemfuncties organiseren en bekostigen. In sommige regio’s doet iedereen mee, in andere regio’s slechts een aantal grote spelers. voor vergoeding worden zowel lumpsum bedragen als het integrale uurtarief gebruikt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben een verschillende perceptie over de vergoedingen voor deze activiteiten en of zij kostendekkend zijn. Tenslotte volgen de verzekeraars elkaar niet in de bekostiging en organisatie.

In het concept advies is opgenomen dat er prestaties moeten komen voor de organisatie en beschikbaarheid van systeemfuncties.

Uitgangspunten contracteren en vergoeden van systeemfuncties

      • Functies moeten helpen om in de inkoop het gesprek te voeren over een aantal inhoudelijke onderwerpen en daar afspraken over te maken en deze herkenbaar te vergoeden.
      • Een uniforme wijze van contracteren en declareren van deze functies draagt bij aan een coherente regionale aanpak en helpt zorgverzekeraars elkaar te volgen waar dat kan.
      • Duidelijke betaaltitels dragen bij aan een goed gesprek over de hoogte en herkenbaarheid van de vergoeding.
Geen reactie's

Geef een reactie