Kennisbank

Toegang van de woning; “het sleutelprobleem”

Ongeplande zorg maakt toegang tot de woning noodzakelijk. Welke mogelijkheden zijn er voor het ontsluiten van woningen of sleuteloplossingen?

Sinds jaar en dag speelt het ontsluiten van woningen of het “sleutelprobleem” een belangrijke voorwaardelijke rol bij het aanbieden van ongeplande acute zorg. Er is een heel scala van soorten voordeuren in Nederland met allerlei sloten. Daarbij komt dat in toenemende mate veel appartementen complexen zijn gebouwd door zorgorganisaties, woningcorporaties of derden met een centrale ingang. Het ontsluiten van een woning is hierdoor een complex verhaal geworden. Het ontsluiten van woningen wordt zeer verschillend opgelost. In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat de zorgorganisatie de sleutel van een cliënt in ontvangst nam en het in een sleutelkabinet plaatste. Deze sleuteloplossing heeft de veel nadelen: veiligheid, procesborging, en bovendien moet het registreert worden en kost deze oplossing kost de nodige tijd. Wij zien zorg organisaties vaak kiezen voor een oplossing van het ontsluiten van woningen alleen voor de eigen organisatie. Echter is dit de meest effectieve oplossing waarbij zowel de toegang tot de woning voor zowel de planbare als onplanbare acute zorg wordt opgelost? Het vraagstuk van toegang tot de woning roept dan ook een aantal organisatorische en beleidsmatige vragen op:

  • Wiens verantwoordelijkheid is het verlenen van toegang eigenlijk: de verantwoordelijkheid van de zorg organisatie, van de gemeente, van de wet langdurige zorg, van de cliënt? Het eenvoudig afgeven van een aantal sleutels aan de zorgorganisatie is niet meer van deze tijd, omdat dan ook de verantwoordelijkheid voor de ontsluiting en beheer bij de zorgorganisatie komt te liggen (een oneigenlijke taak).;
  • Hoe borgen we dat er bij één cliënt niet meerdere toegangsoplossingen geplaatst worden;
  • Hoe houden we het verlenen van toegang betaalbaar, en wie betaald het dan?
  • Welke subsidie regelingen zin er momenteel beschikbaar?;
  • Hoe betrekken we de eigenaar van een woning in de discussie omtrent het plaatsen van toegangsoplossingen, met name als die eigenaar een vereniging van eigenaren of een woningbouwcorporatie is;
  • Hoe garanderen we cliënten dat de toegang tot hun huis veilig is en dat alleen mensen naar binnen komen die daar ook daadwerkelijk moeten zijn;

Het antwoord op deze vragen vraagt om beleid op toegang, operationele processen, samenwerking en een sluitende business case. Het ontsluiten van woningen is een belangrijke bottleneck om de  ongeplande acute zorg uit te voeren. Immers dit heeft ook een directe relatie met de aanrijdtijden in geval van een opvolging.

Waizers is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het beantwoorden van bovenstaande  vragen, het opstellen van het toegangsbeleid tot de woning, het oplossen van het sleutelprobleem en het maken van de business case. Daarnaast kunnen wij assisteren bij het selecteren en implementeren van geschikte oplossingen, inclusief de samenwerking met derden.