Kennisbank

Personenalarmering

Personenalarmering of persoonsalarmering wordt al vele jaren aangeboden. Met de verbeterde nieuwe techniek van personenalarmering kan de organisatie beter reageren op de vraag van ongeplande zorg. Veel VVT organisaties bieden deze diensten van personenalarmering al jaren aan. Met de voortschrijdende technische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor thuisalarmering voor ouderen uitgebreid. Hiermee moet gedacht worden aan verschillende alarmtoestellen, mobiele alarmering, diverse devices waarmee de levensstijl kan worden gemonitord.

Vragen omtrent personenalarmering in zorgorganisaties

Een abonnement op personenalarmering bestaat veelal uit alarmapparatuur die ter beschikking wordt gesteld en een abonnement op een centrale die reageert als de cliënt het alarm activeert. De centrale neemt dan contact op met de cliënt door middel van een spreek-/luisterverbinding. Deze medewerkers voeren de eerste triage uit en zetten op basis daarvan de juiste acties in. De vraag is echter of een alarmering bij de kernactiviteiten van een zorgorganisatie hoort en of deze op deze manier van toegevoegde waarde is. Deze vraag speelt bij veel organisaties. Hoewel veel organisaties personenalarmering vaak aan cliënten als een soort eerste dienstverlening aanbieden, staat er veel spanning op de verhouding tussen kosten en opbrengsten tussen aanbieders. Er spelen daarnaast ook veel vragen omtrent de dienst van personenalarmering:

  • Moet deze dienstverlening per se worden aangeboden door een zorgorganisatie en zo ja, biedt die dat zelf of met een partner aan?
  • Onder welke naam wordt de dienst personenalarmering aangeboden?
  • Hoe toekomstbestendig is de gebruikte apparatuur?
  • Welk tarief hanteert men en dekt dit de kosten?
  • Hoe is de verdere afhandeling en facturering geregeld, in geval van een oproep?
  • Welke informatie vanuit het alarmeringsproces is wenselijk?
  • Welke protocollen zijn afgesproken?
  • Zijn er afspraken over het plaatsen van domotica-oplossingen en het ontsluiten van de woning?

Neem contact met ons op

Hulp bij vraagstukken omtrent personenalarmering in uw organisatie

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van personenalarmering in uw zorgorganisatie en alle vraagstukken die hierboven beschreven staan? Dan schakelt u Waizers in. Wij zijn bekend met de problematiek die ongeplande zorg en personenalarmering met zich meebrengen. Daarom helpen wij zorgorganisaties om met een heldere analyse en een businesscase bovenstaande vragen te beantwoorden. Dit doen we door gebruik te maken van onze kennis van de markt en ervaringen bij diverse zorgorganisaties en de aanbieders. Heeft u ook advies nodig omtrent personenalarmering of ongeplande zorg in uw zorgorganisatie, neem dan contact met ons op.