Partner bij het oplossen van alle vraagstukken rondom de ongeplande zorg.

Wat betekent een andere aanpak voor de ongeplande acute zorg in uw organisatie?

Van uw organisatie vraagt dit om integraal te denken en te werken in processen, de samenwerking horizontaal of vertikaal op te zoeken, barrières en vooringenomen standpunten te doorbreken, nieuwe plannen (samen) te smeden en te ontwikkelen én de ambitie om continu te de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het vraagt ook van uw ongeplande acute zorg dat die beter wordt afgestemd op de veranderende zorgvraag en -aanbod. Als het optimum binnen uw eigen organisatie is bereikt, kan de effectiviteit alleen worden vergroot door samenwerking, maar hoe?

  • Vraag en aanbod van ongeplande acute zorg moet beter op elkaar aansluiten, niet alleen bij uw organisatie maar ook in het perspectief van een groter (regionaal) gebied, dus een aanpak samen met uw buren;
  • Flexibiliteit in de zorg gedurende de Avond Nacht en Weekenden is een must. Immers er is vaak sprake van meerdere taken die uitgevoerd moeten worden aanvullend op ongeplande acute zorg. Bij beschikbaarheidsdiensten als de ongeplande acute zorg speelt de schaal een grote rol om effectiever te zijn.
  • Gelijke procedures en eenduidigheid van werken in een regio, samen met anderen zorgt er voor dat de klant de zorggarantie gegeven kan worden voor ongeplande zorg en dat uw organisatie met de verzekeraars hierover goede afspraken kan maken.

Dit vraagt om moed en lef. Het loslaten van het denken in concurrentie, naar het inzetten op geloof in eigen kunnen en onderscheidend vermogen. De mix van autonomie en samenwerken maakt de organisatie slagvaardiger. Het is de sleutel naar de toekomst.