Kennisbank

Ongeplande acute nachtzorg

Heeft een cliënt acute nachtzorg nodig, dan is dit vaak een van de moeilijkste vormen van zorg om te organiseren. Daarom moet hiervoor vaak samenwerking gezocht worden binnen de ongeplande acute zorg of binnen de nachtzorg. Er is namelijk in de contracten met zorgverzekeraars de verplichting opgenomen dat iedere zorgorganisatie 24/7 zorg moet kunnen leveren aan haar cliënten. Voor geplande zorg is dit vaak overzien en wordt de zorgbehoefte van cliënten gepland in de dag- en avonduren. Dit is natuurlijk een ander verhaal voor ongeplande zorg. Dit wordt vaak overdag en ‘s avonds bovenop de al strakke planning ingebracht van medewerkers die op dat moment geplande zorg leveren. Wanneer het gaat om ongeplande acute nachtzorg, wordt deze vaak ingepland bij een beschikbare dienst of medewerkers die zich beschikbaar houden. Deze zorg is vaak per organisatie of binnen een samenwerkingsverband geregeld.

Ongeplande nachtzorg verrichten vanuit geplande zorg

Ongeplande nachtzorg wordt dus vaak verricht vanuit geplande zorg. Dit leidt ertoe dat de geplande zorgt wordt verstoord en sneller moet worden uitgevoerd. Dit trekt niet alleen een wissel op de betrokken medewerkers, maar ook op hun werkzaamheden en op de relatie met de cliënt. Het organiseren van beschikbaarheid in de particuliere nachtzorg is daarnaast een dure aangelegenheid. Het gaat bij deze beschikbaarheidsdiensten immers niet om de productiviteit maar om een snelle interventie in de zorg. Het is inherent aan deze zorgdienst dat er dan een bepaalde mate van improductiviteit optreedt terwijl de kosten die met beschikbaarheid samenhangen niet gedeclareerd mogen worden. Daarmee betaalt degene die een dergelijke dienst organiseert uiteindelijk de rekening.

Neem contact met ons op

Waizers: specialist in het organiseren van ongeplande acute nachtzorg

Waizers heeft veel ervaring in het organiseren van ongeplande acute nachtzorg. We verkennen horizontale en/of verticale samenwerkingsverbanden binnen de regio, de inzet van zorgtechnologie en we onderzoeken of de ongeplande nachtzorg effectiever kan worden ingericht. We voeren gesprekken met de belangrijkste stakeholders, zoeken naar commitment, inventariseren de grootste knelpunten en brengen de overeenkomsten en verschillen in kaart. Vervolgens brengt Waizers de zorgorganisaties bij elkaar, om met elkaar een relevant probleem op te lossen. We lichten onze aanpak van ongeplande nachtzorg en resultaten graag toe. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening contact met ons op.