Het Waizers team, ons team stelt zich aan u voor

Paul Janssen

Paul Janssen is een gesprekspartner op allerlei niveau’s in de organisatie. Hij is een initiator en gedreven projectmanager. Paul heeft ervaring in het opzetten van succesvolle nieuwe bedrijven. Zo heeft hij binnen Facilicom als marketing directeur, de integrale facility management divisie opgezet en aan de weg gestaan van de oprichting van Incluzio, Axxicom Thiushulp en DeZorgcentrale.nl die allen actief zijn in het zorg en welzijnsdomein. Paul is energiek, kan snel schakelen in abstracties, kan “out of the box” denken en heeft oog voor de mens en het proces. Door een scherpe projectmatige aanpak maakt hij samen met de projectleden een aanpak waarbinnen de afgesproken resultaten worden behaald. Hij is er van overtuigd dat door samen te werken in de zorg, te beginnen met de ongeplande zorg, synergie kan worden gehaald en de zorg kan verbeteren. Hij is in staat om deze ambitie lokaal te vertalen naar passende oplossingen. Paul heeft een uitgebreid netwerk en mobiliseert de specialist die u zoekt.

Alle ontwikkelingen beginnen met een inspirerend idee en een gesprek daarover. Graag zou ik u willen ontmoeten en het gesprek met u aangaan.