Het Waizers team, ons team stelt zich aan u voor

Paul Janssen

Paul Janssen is een gesprekspartner op allerlei niveau’s in de organisatie. Hij is een initiator en gedreven projectmanager. Paul heeft ervaring in het opzetten van succesvolle nieuwe bedrijven. Zo heeft hij binnen Facilicom als marketing directeur, de integrale facility management divisie opgezet en aan de weg gestaan van de oprichting van Incluzio, Axxicom Thiushulp en DeZorgcentrale.nl die allen actief zijn in het zorg en welzijnsdomein. Paul is energiek, kan snel schakelen in abstracties, kan “out of the box” denken en heeft oog voor de mens en het proces. Door een scherpe projectmatige aanpak maakt hij samen met de projectleden een aanpak waarbinnen de afgesproken resultaten worden behaald. Hij is er van overtuigd dat door samen te werken in de zorg, te beginnen met de ongeplande zorg, synergie kan worden gehaald en de zorg kan verbeteren. Hij is in staat om deze ambitie lokaal te vertalen naar passende oplossingen.

Alle ontwikkelingen beginnen met een inspirerend idee en een gesprek daarover. Graag zou ik u willen ontmoeten en het gesprek met u aangaan.

Roger Jongen

Roger Jongen heeft zijn sporen verdient binnen de branche van ongeplande acute zorg. Hij heeft leiding gegeven aan afdelingen personenalarmering, zorgcentrales en acute diensten. Daarnaast heeft hij ook nieuwe dienstverleningsconcepten op het gebied van zorgtechnologie (sensoring, personenalarmering en toegang) ontwikkeld en geïmplementeerd. Roger heeft de eindredactie gevoerd over het ketenkeurmerk personenalarmering en toegang tot zorgwoningen. Hij is betrokken bij adviezen over zorgtechnologie aan het ministerie en zorgverzekeraars. Last and not least: is Roger binnen Europa de projectleider technology enabled care, een project dat voorziet in de standaard omtrent zorgtechnologie thuis.

Kortom Roger is een expert op zijn gebied, kan goed luisteren en een strategie vertalen naar tastbare resultaten en succesvolle implementaties.