Projectmanagers die gespecialiseerd zijn in het organiseren van de ongeplande acute zorg

Waizers is gespecialiseerd in het organiseren van acute zorg. Want ongeplande acute zorg is niet te plannen, maar wel te organiseren. De acute zorg speelt met name in de avond, nacht en weekenden. Het organiseren van acute of onplanbare zorg is echter voor veel organisaties een groot vraagstuk. De projectmanagers van Waizers helpen uw organisatie onplanbare zorg effectief en efficiënt in te richten, gebaseerd op ervaringen die elders al succesvol zijn.

Het organiseren van niet planbare zorg

Niet planbare, acute zorg is een moeilijk te organiseren activiteit. Waizers is hierin gespecialiseerd en helpt uw organisatie, of in samenwerking met collega’s, de ongeplande zorg in te richten. Het merendeel van de zorg kan altijd gepland worden, dat is bij acute zorg niet het geval. Daarnaast zijn de kosten en opbrengsten ook niet altijd zichtbaar. Het vormt de achilleshiel van de organisatie.

zorg 24/7 leveren bij mensen thuis, hoe regelen we dat?

  • Heeft u (on)voldoende cliënten om in de avond, de nacht en in de weekenden uw dienst effectief te houden? Dan is initiatief in de regio belangrijk.
  • De samenwerking vormgeven is een mogelijke volgende stap. Samen met collega-aanbieders  intensief en multidisciplinair samenwerken met een duidelijke focus op de cliënten. Ook de minister stimuleert deze samenwerkingsvorm. Hiervoor wordt een businesscase en procesafspraken gemaakt.  
  • Onze stelling: Ongeplande acute zorg is nutszorg. Iedere aanbieder moet ongeplande acute zorg leveren en iedere organisatie worstelt met problemen op het gebied van effectiviteit.

Ongeplande acute zorg: zo kan het wel

Wij zijn specialisten in projectmanagement op het gebied van onplanbare acute zorg. We delen onze kennis graag met u. Lees daarom eens de artikelen over onplanbare zorg in onze kennisbank. Wilt u graag weten hoe u onplanbare acute zorg in uw bedrijf kan organiseren? Neem dan contact met ons op.

24-uurs zorg

24-uurs zorg

Iedere VVT en Hap zorgorganisatie moet gedurende 24 uur de ongeplande acute zorg uitvoeren. Dat kan je als organisatie zelf organiseren of in samenwerking met anderen doen. Het organiseren van 24 uurs diensten voor de thuiszorg brengt voor ieder dagdeel specifieke vragen met zich mee.
Lees meer
Personenalarmering

Personenalarmering

Veel VVT organisaties bieden de dienst “alarmering” aan. Deze dienstverlening bestaat al tientallen jaren. Met de voortschrijdende technische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor thuisalarmering voor ouderen belangrijk uitgebreid.
Lees meer
Mogelijkheden tot samenwerken in de nachtzorg

Mogelijkheden tot samenwerken in de nachtzorg

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk om samenwerking te zoeken binnen de ongeplande acute zorg of bijvoorbeeld alleen in de nachtzorg. In de contracten met zorgverzekeraars is de verplichting opgenomen dat iedere zorgorganisatie 7/24 zorg moet kunnen leveren aan haar cliënten.
Lees meer

Wat is acute zorg?

De echte definitie van acute en onplanbare zorg is lastig. Het is vaak moeilijk om een onderscheid te maken tussen onplanbare zorg, zorg op afroep en calamiteitenzorg. Onplanbare zorg kenmerkt zich door het incidentele karakter en doet een beroep op per directe bereikbaarheid en beschikbaarheid. Triage is van belang om de juiste zorgopvolging te bepalen. Acute zorg is dus in principe zorg die niet kan wachten. Omdat er in een geval van acute zorg van alles op touw gezet moet worden en er diezelfde dag nog voor hulpverlening gezorgd moet worden, is dit vaak lastig te organiseren voor zorginstanties. Waizers is gespecialiseerd in het organiseren van onplanbare zorg en adviseert uw organisatie graag.