Kennisbank

Ongeplande acute zorg en mantelzorg

Mantelzorgers spelen in het verlenen van zorg in Nederland een cruciale rol. Zo wordt het mogelijk om mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te laten verblijven. Ondersteund door mantelzorgers en daar waar nodig professionele hulp. Ongeplande acute zorg valt in deze laatste categorie. Op mantelzorgers rust vaak een enorme verantwoordelijkheid en druk. Zij staan voor de zorg voor hun naaste, maar moeten op hun beurt ook ondersteund worden. Zij moeten kunnen terugvallen op een professioneel vangnet. Niet alleen bij escalaties of veranderende omstandigheden maar ook in de dagelijkse zorg voor een naaste.  Zo kunnen verschillende aanbieders voorzien in respijtzorg, die mantelzorgers de “ruimte” geven om even afstand te nemen. Allerlei domotica oplossingen kunnen hierbij ondersteunen, zoals sensoren en camera’s en monitoring door derden, bijvoorbeeld een zorgcentrale. Echter de mantelzorger kan dan v.w.b. het monitoren allerlei hulpmiddelen inzetten, de feitelijke zorg blijft een menselijke handeling die aandacht en tijd vraagt. Juist de ongeplande zorg is een belangrijke zekerheid voor de mantelzorger. Immers indien de cliënt meer verpleegkundige kennis vraagt dan kan hij daarop terug vallen. Voor VVT organisaties dus zaak om deze dienst beschikbaar en bereikbaar te hebben voor haar cliënten en de mantelzorgers.

Waizers heeft kennis van domotica oplossingen die ondersteunen bij het monitoren en hoe je een ondersteuningspakket kan samen stellen voor de mantelzorgers. Daarnaast is het effectief organiseren van de ongeplande acute zorg zeer belangrijk voor het vertrouwen van mantelzorgers in de zorgorganisatie. Graag helpen wij u daar mee.