Waizers start project gezamenlijke nachtzorg in het Gooi en Vechtstreek

Waizers start project gezamenlijke nachtzorg in het Gooi en Vechtstreek

Vanaf 1 januari 2022 start Waizers het project. De opdrachtgevers zijn vier VVT organisaties; Amaris, Vivium, Hilverzorg en Inovum. Deze organisaties hebben de zorg nu afzonderlijk geregeld, maar werken al samen op andere dossiers in Gooi en Vechtstreek. Het gaat nu niet alleen om onplanbare nachtzorg, maar ook om de achterwachtfunctie voor verpleeghuizen en zorgopvolging voor personen alarmering. Paul Janssen is de projectmanager en zal dit samen met een van de partners van Waizers gaan uitvoeren. De tijdlijn van het project is een operationele organisatie gereed te hebben per 1 januari 2023. Alle onderwerpen komen langs variërend van ontsluiting woningen en cliëntendossier, tot de business case en afspraken procedures en protocollen. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop de organisatie duurzaam wordt ingericht (governance) en de financiële verrekening en vergoeding vanuit de verzekeraar voor deze systeemfunctie.

Geen reactie's

Geef een reactie