Waizers heeft de verkoop van Connectzorg mede mogelijk gemaakt

Waizers heeft de verkoop van Connectzorg mede mogelijk gemaakt

Erik Wijnhof, directeur van Zorgcentrale Noord (ZCN), is blij met de overname: ‘De markt van zorg op afstand is enorm in ontwikkeling. Door de krachten te bundelen worden we toekomstbestendiger. ConnectZorg heeft de afgelopen jaren al bewezen in staat te zijn innovaties in praktijk te brengen. Bij ZCN maken we stappen richting medische zorg op afstand. Dankzij de expertise van ConnectZorg op dit gebied kunnen we dit verder ontwikkelen en in meer regio’s uitrollen. Aan de andere kant vormt het dienstenportfolio van ZCN een mooie aanvulling voor de bestaande opdrachtgevers van ConnectZorg. Hiermee werken we samen met de nieuwe collega’s in Veldhoven toe naar een medisch servicecentrum om zo de stap te maken naar een stevig digitaal zorgbedrijf.’

Met de overname wordt gezorgd voor behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van ConnectZorg. Charles Laurey, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuidzorg: ‘Het is van grote waarde dat de ruim veertig medewerkers van ConnectZorg zorg op afstand kunnen blijven bieden. Door de samenwerking met ZCN blijven we onze opdrachtgevers de zorg en dienstverlening geven zoals ze die van ConnectZorg gewend zijn. Want alleen door samen te werken kunnen we de juiste zorg op de juiste plek bieden. Op deze wijze kan ZuidZorg ook haar rol blijven spelen in de vele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eHealth en mHealth in Nederland en in de regio Zuidoost-Brabant in het bijzonder.’

Alle medezeggenschapsraden hebben positief geadviseerd over de overname, zowel de ondernemingsraden van ZCN en ZuidZorg als de (centrale) cliëntenraden van Espria en ZuidZorg. Er is een toetsing bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangevraagd en een melding bij de Sociaal Economische Raad gedaan. Onder voorbehoud van goedkeuring van NZa, vindt de overname plaats per 1 januari 2021.

Geen reactie's

Geef een reactie