Start Spoedzorg Haaglanden

Start Spoedzorg Haaglanden

Op 1 januari 2022 is Spoedzorg Haaglanden gestart. Een samenwerking van HWWzorg en Florence. Deze twee organisatie hebben het voortouw genomen om hun krachten te bundelen. Hierdoor ontstaat een organisatie die voldoende volume heeft om op een professionele wijze de ongeplande zorg gedurende de Avond Nacht en Weekenden (ANW) in Haaglanden te verzorgen. Het project betrof niet alleen het inrichten van de zorgopvolging, maar ook de integratie van de meldkamers van beide organisaties. Deze activiteit is nu ondergebracht bij het contact centrum van Florence. De samenwerking is juridisch vorm gegeven in een coƶperatie, die als een zelfstandige juridische entiteit functioneert. De medewerkers die de zorgopvolging uitvoeren zijn alle gedetacheerd vanuit Florence en HWWzorg. Hierdoor kan de activiteit worden uitgevoerd zonder dat er BTW over berekend wordt. Beide zorgdirecteuren hebben de rol van opdrachtgever opgenomen en zijn zeer nauw betrokken geweest bij het gehele traject. Het is de bedoeling dat andere zorgorganisaties in Haaglanden ook klant kunnen worden van de coƶperatie. Waizers heeft de projectleiding verzorgd binnen budget en tijdafspraken. Wij zijn trots op het resultaat en danken alle medewerkers van HWWzorg en Florence voor de plezierige samenwerking.

 

 

Geen reactie's

Geef een reactie