Onplanbare zorg BTW vrij leveren

Onplanbare zorg BTW vrij leveren

Een van de problemen bij een gezamenlijk initiatief om de ongeplande zorg in de regio of stad te organiseren is de BTW. In diverse regio’s is dit opgelost. Zo is er in Rotterdam en Den Haag besloten om een Coöperatie op te richten, die de ongeplande zorg voor de zorgaanbieders uit voert. De uitvoerende medewerkers worden vanuit de zorginstellingen structureel gedetacheerd aan de coöperatie. Hierover zijn door de belastingdienst een aantal spelregels vastgelegd. Door deze detachering is de factor arbeid die vanuit de zorginstellingen wordt geleverd BTW vrij. Vervolgens levert de Coöperatie de zorg aan cliënten van verschillende zorginstellingen. Doordat daar ook aan de spelregels van de belastingdienst wordt voldaan, is dit ook BTW vrij. De zorgorganisaties die leden zijn van de Coöperatie hebben gezamenlijk vooraf deze constructie met de belastingdienst doorgesproken, waar zij positief op heeft gereageerd.

Enerzijds jammer dat de overheid enerzijds wil dat er wordt samengewerkt en anderzijds de andere overheid er voor zorgt dat het extra tijd en geld kost om dit allemaal zo te regelen. Minister Kuipers heeft nog een schone taak te vervullen! Het is tenslotte niet de bedoeling dat de zorg door samenwerking duurder wordt!

Meer informatie over cases Den Haag en Rotterdam, bel Paul Janssen.

Geen reactie's

Geef een reactie