Betere toegang tot wijkverpleging in Voorschoten

Betere toegang tot wijkverpleging in Voorschoten

Waizers heeft de projectleiding verzorgd voor ActiVite, Florence en Marente om met elkaar de samenwerking aan te gaan in Voorschoten om meer mensen thuis zorg te bieden. Huisartsen kunnen gemakkelijker zorg aan huis aanvragen voor hun patiënten. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ondersteunt de samenwerking en nieuwe werkwijze.

Moeilijk organiseren

Een jaar geleden trokken de Voorschotense huisartsen aan de bel. Zij gaven aan dat zij heel moeilijk wijkverpleging voor hun patiënten konden organiseren. Seniorzorginkoper van Zorg en Zekerheid, Hein Tacken, vertelt: “Wijkverpleegkundigen en verzorgenden doen al veel om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Denk aan het inzetten van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen. Ook onderlinge samenwerking helpt om de zorg te verbeteren. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met ActiVite, Florence en Marente, de grootste zorgaanbieders in de regio.”

Nieuwe werkwijze

Door de projectgroep, die bestond uit managers en wijkverpleegkundigen, is een voorstel gemaakt. Elke wijk in Voorschoten krijgt een herkenbaar, aanspreekbaar team in de wijk. “Eenmaal per twee weken komen wij met collega’s vanuit de drie organisaties fysiek bij Marente bij elkaar. Dan bespreken we de verschillende casussen en maken werkafspraken rondom de zorg van cliënten”, vertelt Ebru Vissers, wijkverpleegkundige bij Marente. De nieuwe werkwijze is op 1 september gestart.

Er blijft ruimte om tegemoet te komen aan de keuze van een patiënt voor een bepaalde zorgaanbieder. Garanties zijn er echter niet. Als een aanbieder geen capaciteit heeft, kunnen huisartsen de zorgvraag op één gezamenlijk portaal van de wijkverpleging melden. De aanbieders in Voorschoten kunnen vervolgens aangeven wie capaciteit heeft om die patiënt in zorg te nemen.

Samenwerking

“Een belangrijke winst van dit project is dat wij als wijkverpleegkundigen van de verschillende organisaties elkaar beter hebben leren kennen”, zegt wijkverpleegkundige Monique Bade van ActiVite. “Ook de banden met de huisartsen, het Alrijne ziekenhuis en de gemeente zijn aangehaald. Daarbij hebben we afspraken gemaakt over het zo concreet mogelijk formuleren van zorgaanvragen. Door de korte lijnen kunnen we sneller overdragen en beter communiceren over oplossingen voor patiënten. Samen staan we veel sterker. Iedereen ziet in dat deze vorm van samenwerken de toekomst heeft. Vanuit ActiVite werken we daar graag aan mee.”

Geen reactie's

Geef een reactie