Nieuwe samenwerking ongeplande nachtzorg in de wijk

Nieuwe samenwerking ongeplande nachtzorg in de wijk

Thuiszorg is er voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee en Voorne-Rozenburg. De zorgaanbieders in deze regio’s CuraMare, Catharina Stichting en Careyn hebben dit jaar de handen ineengeslagen om goede kwaliteit en continuïteit te kunnen blíjven bieden. De nadruk ligt vooral op het efficiënter maken van de ongeplande zorg in de nacht.

Zorg met hart en ziel. Dat is wat CuraMare, Catharina Stichting en Careyn verbindt. Met deze intensieve samenwerking kunnen de zorgaanbieders ongeplande zorg en personenalarmering voor mensen thuis beter op elkaar laten aansluiten. Voorheen reden er vier verschillende zorgorganisaties over de twee eilanden. Vanaf deze zomer jongstleden zijn dat er nog maar twee; CuraMare op Goeree-Overflakkee en Careyn op Voorne-Rozenburg.

Dit betekent dat er bij een alarmering in de nacht, gedurende 7 dagen per week van 23.00 tot 07.00 uur een verpleegkundige beschikbaar is voor een ongeplande of acute zorgvraag. Een alarmcentrale beoordeelt de situatie en geeft dit door aan de verpleegkundige in de wijk. Ontsluiting van woningen, cliëntgegevens en triage zijn bij deze aanpak cruciaal.

Wij zijn trots op al onze collega’s in de wijk die te maken hebben met onverwachte situaties, vooral in de nacht. Met deze nieuwe vorm van samenwerken kunnen onze cliënten nog langer en veiliger thuis wonen”, menen de managers André Meeder (CuraMare), Wietze Jan Wezeman (Catharina Stichting) en Nicole Vooijs (Careyn).

——————————————————einde persbericht———————————————————

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van CuraMare via communicatie@curamare.nl of 0187 60 76 59.

Geen reactie's

Geef een reactie