Minister wil onplanbare wijkverpleging regionaal inkopen

Minister wil onplanbare wijkverpleging regionaal inkopen

Minister Hugo de Jonge van VWS streeft naar een systeem waarin zorgverzekeraars de onplanbare wijkverpleging in avond, nacht en weekend op regionaal niveau inkopen bij één grote zorgaanbieder. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt rond de zomer met een advies over de bekostiging van de reguliere planbare wijkverpleging en de onplanbare wijkverpleging.

Minister Hugo de Jonge van VWS wil af van uurtje-factuurtje in de wijkverpleging. Foto: VWS/Martijn Beekman

Premium

Dat schrijft minister De Jonge in een Kamerbrief in aanloop naar het Algemeen Overleg op 4 maart over wijkverpleging.

Bekostiging onplanbare wijkverpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet in opdracht van de minister onderzoek naar de belemmeringen in de huidige bekostiging voor ‘systeemfuncties’, zoals de onplanbare wijkverpleging in avond, nacht en weekend. Andere systeemfuncties zijn in de optiek van de NZa de coördinatie en samenwerking in de wijk, en de preventie op wijkniveau. In een enquête onder zorgaanbieders onderzoekt de NZa wat de werkelijke omvang is van deze systeemfuncties. Volgens schattingen van deskundigen bedraagt de onplanbare wijkverpleging circa 1 procent van de totale omzet. Daarnaast wil de NZa weten welke afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars over de bekostiging hiervan. Loopt de afrekening van kosten binnen de reguliere bekostiging of zijn er aparte afspraken gemaakt? Of komen verzekeraars helemaal niet over de brug? Naast de enquête verzamelt de NZa in het voorjaar informatie via

een vragenlijst, interviews en sessies met experts. Dat moet uitmonden in een advies rond de zomer 2020. De minister wil naar een systeem waarin zorgverzekeraars de systeemfuncties op regionaal niveau inkopen bij één grote partij.

Bekostiging planbare wijkverpleging

Daarnaast werken zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen en de NZa al jaren aan een nieuw bekostigingssysteem voor de reguliere planbare wijkverpleging. De minister wil af van het huidige systeem van ‘uurtje-factuurtje’, dat aanbieders prikkelt tot het leveren van zo veel mogelijk uren zorg. Hij lijkt nu aan te sturen op een bekostigingsmodel op basis van cliëntprofielen. Dat model lijkt op de zorgzwaartebekostiging voor verpleeghuizen. Elk profiel heeft een prijskaartje dat hoort bij een bepaalde zorgzwaarte. De cliëntprofielen moet voorspelbaar zijn voor de zorgzwaarte. Dat is echter niet zo eenvoudig, zo bleek op 19 november 2019 op een congres van de NZa over wijkverpleging. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht, die in opdracht van de NZa de cliëntgerichte bekostiging ontwerpen, lieten daar wat bevindingen zien. Ze voeren een experiment uit met vier grote aanbieders. Er bleken onverklaarbaar grote verschillen in zorgbehoefte tussen stad en platteland. Ook waren er grote verschillen in zorgbehoefte bij mensen die hetzelfde cliëntprofiel hadden. Ook dit traject moet rond de zomer af zijn.

Verlenging experimentele bekostiging in 2021

Volgens de huidige planning moet het nieuwe bekostigingsmodel in 2022 worden ingevoerd. Ter overbrugging adviseert de NZa om het experiment bekostiging en verpleging en verzorging te verlengen met één jaar. Anders zou de sector in 2021 moeten terugvallen op het reguliere systeem van prestatiebekostiging, terwijl het merendeel van de aanbieders afrekent op basis van het experiment. Dat succesvolle experiment, dat een looptijd heeft van 2015-2020, verlengt de minister nu met één jaar.

Geen reactie's

Geef een reactie