Kennisbank

Spoedzorg

Hoe organiseert u spoedzorg? Spoedzorg is bij uitstek een vorm van zorg die zich niet laat plannen of organiseren. Toch moet dat wel gebeuren. In veel zorgorganisaties is het dan ook een complex onderwerp wat ervoor zorgt dat de werkdruk bij veel medewerkers stijgt. Want stelt u bijvoorbeeld een apart team op, of juist niet? Waizers is gespecialiseerd op het gebied van spoedzorg en heeft een systematische aanpak ontwikkeld. Hierbij kijken we regiospecifiek naar oplossingen die we in kaart brengen met een grondige analyse. 

Het organiseren van spoedzorg

Het organiseren van spoedzorg is niet gemakkelijk. Het is van origine onplanbare zorg, die toch gepland moet worden. Daar komen vaak veel vraagstukken bij kijken. Veel zorgorganisaties lopen tegen de volgende zaken aan, bij het organiseren van spoedzorg:

  • De beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Spoedzorg vereist een snelle triage van de casuïstiek waar vervolgens de goede actie aan gekoppeld moet worden. Dit is een aparte discipline waar gekwalificeerd personeel voor nodig is. 
  • Spoedzorg moet altijd beschikbaar zijn, maar het blijft lastig in te schatten hoeveel capaciteit er nodig is gezien men van tevoren niet weet hoeveel vraag er gaat zijn. 
  • Wanneer er aparte teams voor spoedzorg worden ingericht, kan het ook zomaar zijn dat deze op sommige momenten toch niet nodig is.
  • Hierdoor wordt er vaak voor gekozen om geen aparte teams in te richten, maar hierdoor krijgt spoedzorg vaak te weinig aandacht. Echter, wanneer spoedzorg niet goed wordt ingericht, kan dit tot problemen leiden bij zowel de cliënten als de organisatie.  
Neem contact met ons op

Kwaliteitskader spoedzorg

Door het Zorginstituut is in februari 2020 het kwaliteitskader spoedzorg vastgesteld en opgenomen in het registeren. Dit kwaliteitskader beschrijft de samenwerking van bepaalde partijen binnen de zorg om iedere patiënt met een spoedzorgvraag zorg van goede kwaliteit te kunnen bieden, 24/7. Het is een landelijk kader met ruimte voor regionale invulling, waardoor de patiënt precies weet op welke zorg hij of zij kan rekenen. Het bevat bestaande en nieuwe normen en aanbevelingen voor de verschillende stappen in de spoedzorgketen: melding, triage, zorgcoördinatie, diagnostiek en behandeling en de coördinatie van uitstroom. Het perspectief van de patiënt staat altijd voorop in dit kwaliteitskader en het doel is om de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste plek in de spoedzorgketen te kunnen brengen. In het kwaliteitskader van de spoedzorg staan ook minimale kwaliteitseisen voor de huisartsenspoedzorg, ambulancezorg, zorg door MMT en de spoedeisende ziekenhuiszorg.

 

Hulp bij organiseren spoedzorg

Heeft uw organisatie hulp nodig bij het organiseren van spoedzorg? Onze specialisten staan voor u klaar. Met onze systematische aanpak kijken we specifiek naar uw regio en de mogelijke oplossingen. Neem voor meer informatie eens contact met ons op.