Kennisbank

ANW zorg

ANW zorg staat voor Avond,- Nacht- en Weekendzorg. Binnen de ANW zorg wordt er ongeplande acute zorg geleverd. Het organiseren van ongeplande zorg gedurende de ANW is niet altijd even makkelijk. Bij Waizers werken projectmanagers die gespecialiseerd zijn in het organiseren van (on)geplande acute zorg, zoals ANW zorg. Wij adviseren uw instelling graag over het organiseren van de onplanbare zorg gedurende deze tijden.

ANW zorg is er voor alle doelgroepen

ANW zorg wordt uitgevoerd door de VVT instellingen (ouderenzorg) en heeft een duidelijke link naar de huisartsenzorg en gaat natuurlijk om zorg die ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend plaatsvindt. Het gaat dan om verschillende doelgroepen. Van gehandicaptenzorg tot ouderenzorg en van psychiatrische zorg tot verslavingszorg.

Neem contact met ons op

ANW compensatie in de zorg en welzijn sector

Door ontwikkelingen in de arbeidsmarkt komen de invulling van de verpleegkundige zorg in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en somatische zorg in psychiatrische instellingen steeds meer onder druk te staan. Maar ook gehandicapten- en verslavingszorg staan onder druk. Veel zorgaanbieders kunnen de ongeplande zorg gedurende de ANW niet kostendekkend leveren doordat de tarieven die zorgverzekeraars betalen te laag zijn. Hierdoor krijgen zorgaanbieders geen volledige compensatie voor ANW zorg. Wanneer uw zorgorganisatie moeite heeft met het organiseren van ANW zorg en de compensatie daarvoor, staan wij u graag bij. 

ANW thuiszorg

Er zijn veel problemen omtrent het organiseren van ANW in de thuiszorg. Ook huisartsen merken dat in de praktijk. Hierdoor wordt de druk op de praktijken van huisartsen overvraagd gedurende de ANW tijden. Dat schreeuwt om een oplossing; er moet een goed systeem komen voor ANW thuiszorg, zodat zorgbehoevenden ook ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend de juiste zorg kunnen krijgen.

 

ANW advies nodig?

Kan uw zorginstelling wel wat advies gebruiken op het gebied van ANW zorg? Waizers staat voor u klaar. Onze professionals pakken de situatie met beide handen aan en adviseren u tot goede organisatie van ongeplande acute zorg zoals ANW zorg.